O VRTIĆU

Kratka povijest Dječjeg vrtića Bukovac
 
Dječji vrtić Bukovac počinje s radom u ožujku 1980. godine kao područno odjeljenje DC „Maksimir“.
Godina  1982. je službena godina osnivanja  Dječjeg vrtića Bukovac kada Grad Zagreb gradi novi objekt na Bukovačkoj  cesti 221 i vrtić dobiva naziv Dječji centar Bukovački krč. Narednih godina vrtić se širi otvaranjem područnih  odjeljenja u Markuševcu, Bidrovcu i Bačunu. Godine 1991. vrtić mijenja naziv u Dječji centar Bukovac, a 1995. dobiva sadašnji naziv Dječji vrtić Bukovac.

 
Posebnosti kurikuluma
 
Karakteristika djece rane i predškolske dobi je učenje čineći, aktivno istražujući svijet oko sebe te učenje po modelu, a dječji vrtić mjesto je u kojem su osigurani uvjeti za učenje i življenje temeljeno na situacijskom učenju. Odgojitelji sukladno interesima djece planiraju materijale i aktivnosti kojima potiču djecu na daljnja istraživanja iz kojih nastaju raznoliki projekti i sklopovi aktivnosti. Važna područja odgojno - obrazovnog procesa u Dječjem  vrtiću Bukovac su dijete u prostorno - materijalnom kontekstu, suradnja s roditeljima i profesionalni rast i razvoj.
 
Vizija Dječjeg vrtića Bukovac glasi: „Dječja kuća po mjeri djece i odraslih“.
 
Odgojno-obrazovni rad u središte stavlja razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. S obzirom na brojne programe ranog učenja stranih  jezika koje provodimo, usmjereni smo na
razvoj kompetencija na materinskom i stranom jeziku. Vođeni tim vrijednostima kurikulum smo usmjerili  ka stvaranju uvjeta za odrastanje djeteta  kao kompetentne i samopouzdane osobe.
Dječji vrtić  Bukovac ima 33 odgojne skupine i jednu  skupinu programa predškole. Osim redovitog desetsatnog  programa vrtić provodi i niz posebnih programa: rano učenje engleskog jezika, rano učenje njemačkog jezika, rano učenje francuskog jezika, likovno-kreativne radionice, kraći glazbeni program,  alternativni odgojno-obrazovni program  prema pedagoškoj koncepciji  Marije Montessori, odgoj u vjeri, Vrtić u bolnici, igraonica za potencijalno darovitu djecu te program predškole  za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom.
U Dječjem vrtiću Bukovac provode se radionice za  roditelje Unicef - Rastimo zajedno i Rastimo zajedno plus, CAP (Child Asssault Prevention) program - prevencija zlostavljanja djece za svu djecu školske obveznike, Baby signs program - znakovni jezik za bebe u jasličkim skupinama. Vrtić je uključen u projekte Unicef - Škole za Afriku, projekt časopisa Hrvatskih šuma, u međunarodni projekt „Say hello to the world“ – „Pozdrav svijetu“ koji promiče interkulturalne kompetencije i temelji se na upoznavanju vlastitog identiteta, poštivanju i uvažavanju drugih, poticanju međusobne suradnje te razvoju socijalnih vještina. 
Dolaskom ravnateljice Gordane Lukačić 2012. godine intenzivirano je permanentno stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, te je od tada imenovano devet mentora.
 
Suradnja s lokalnom zajednicom
 
Dječji vrtić Bukovac ostvaruje dobru suradnju s lokalnom zajednicom počevši s Gradskom četvrti Maksimir koja nam oplemenjuje vanjski prostor vrtića stazama, klupama i penjalicom. Ostvarivali smo  izvrsnu suradnju s drugim vrtićima u sklopu rada stručno-razvojnog centra za engleski jezik, te osnovnim školama: „Bukovac“ i „Remete“. Jedini smo zagrebački vrtić koji je sudjelovao na „Specijalnoj olimpijadi“ na Policijskoj akademiji i na Pregradskim jesenskim berbarijama za vrtiće Zagrebačke županije. Ponosimo se izložbama dječjih likovnih radova u Knjižnicama grada Zagreba, te brojnim javnim nastupima djece. Cilj nam je započeto nastaviti unaprjeđivanjem suradnje s roditeljima, lokalnom zajednicom i šire kako bi  Dječji vrtić Bukovac i dalje bio poznat po specifičnostima svog kurikuluma.
 
Dječji biseri s Bukovca: „Najvažnije je da djetetu znamo nešto reći.“
                                       „Ne moraš živjeti u Engleskoj da znaš njihov jezik.“
                                      „Nekad roditelji ne znaju sve, možemo pitat tetu.“

Ispiši stranicu