Djelatnici

RAVNATELJICA
Gordana Lukačić, prof. predškolskog odgojaSTRUČNI SURADNICI
Pedagog: Bojan Đurđević, magistar pedagogije;
                  Elizabeta Bazina, profesor pedagogije 

Psihologinja: Dobrila Zvonimira Paulić, magistra psihologije
Logopedinja: Buga Kahrić, prof. logoped
Defektologinja: Ana Pavlek, prof. defektolog

ZDRAVSTVENE VODITELJICE
Maja Marinović, magistra sestrinstva
Katarina Čerina, stručna prvostupnica sestrinstva

TAJNICA: 
Karolina Fatović, upravni pravnik

RAČUNOVODSTVO

Darija Šonc, ekonomist - voditeljica računovodstva, 
Ivanka Mandarić, administrativno računovodstveni radnik

Marija Kelava, administrativno računovodstveni radnik
Martina Vulama, zamjena za voditelja računovodstva

EKONOMKA:
Jasna Šimrak

ODGOJITELJI DJEČJEG VRTIĆA „BUKOVAC“ :
Banjavčić Marijana, Baričević Ana, Bituh Dirnbek Martina, Bošnjak Ivana, Butina Bruna, Carević Sanja, Celinšćak Željka, Cetina Radetić  Jasna, Cik Kobasić Josipa, Crnčić Snježana, Crnogorac Lidija, Cvetko Sever Martina, Čerčić  Katarina, Čičak Marica, Čoh Anica, Čorak Marija, Ćurković Ani, Ćuže Nada, Dabić Katarina, Dodig Martina, Dragičević Alpeza Marcela, Đopar Maja, Đuroci Marcela, Fijan Petra, Gavran Katica, Glavinac Lidija, Gradinščak Ines, Hopek Brlek Katarina, Horvat Petra, Ivančić Ivanka, Jambrešić Valentina, Jukić Jagoda, Kajić Tanja, Kecerin Biljana, Korponaić Zrinka, Kosić Pleteš Ana, Kostanić Eva, Kovač Jurić Tatjana, Kukić Violeta,  Lazić Ivana, Leskovec Eva, Livaković Ivanka, Lukač Lidija, Mamić Mirjam, Lucija Marđetko, Mikulin Marina, Mioč Izabela, Moslavac Ivona, Mrđen Anna, Nekić Diana, Nikolić Gorana, Osić-Sadžak Snježana, Papeš Mihaela, Pavleković Alenka, Perus Mario, Pintarić Lidija, Pintz Dubravka, Pofuk Anđelka, Posavec Irena, Pruša Bernarda, Pupek Vesna, Rade Monika, Ris Jasminka, Škrpec Ana,  Šošić Jelena, Štrukelj Margareta, Todorić Iva, Tolić Vesna, Turčić Nedeljko Tanja, Turjanski Đurđica, Tuteković Tea, Videc Blaženka, Vilić Mira, Vrbetić Danijela, Vukas Maja, Vuković Sanja, Zubak Ana, Lucija Zubak, Zubak Martina, Žugec Danijela, Žulj Terezija, Mandić Tajana, Marić Iva, Lukac Ivona, Beader Marta, Varga Petra

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU:
Ivana Vojnić-Tunić

OSOBLJE KUHINJE:
Sanjica Kanižaj - glavna kuharica  
Anđa Bojčić, Senka Čuljak, Ružica Latin - kuharice
Androić Ružica, Holy Ines, Vuglovečki Lidija, Dragica Kostanjšek, Đurđica Kuren, 
Lukšić Zvjezdana  (zamjena za Holy Ines), Spomenka Kalaj

SPREMAČICE:
Baričević Ružica, Butković Andreja, Črnek Jasmina, Gažić Ana, Ištvanić Katica, Madarić Marica, Maltarić Mirjana, Mrkonjić Mirjana, Čulum Đurđica, Isaković Martina, Sudar Ankica, Tvorek Viktorija, Frljak Božica

PRAONICA RUBLJA:
Babok Ljiljana, Radečić Ivana

DOMARI - LOŽAČI:
Đopar Igor, Šimunčić Zlatko, Glumac Mladen, Branko Radan

 

Ispiši stranicu