Djelatnici

RAVNATELJICA
Gordana Lukačić, prof. predškolskog odgoja

STRUČNI SURADNICI
Pedagog: Bojan Đurđević, magistar pedagogije;
                Elizabeta Bazina, profesor pedagogije 

Psihologinja: Dobrila Zvonimira Paulić, magistra psihologije
Logopedinja: Buga Kahrić, prof. logoped
Defektologinja: Ana Pavlek, prof. defektolog

ZDRAVSTVENE VODITELJICE
Maja Ivanišević, magistra sestrinstva
Katarina Čerina, stručna prvostupnica sestrinstva

TAJNIK: 
Petar Petrovski, upravni pravnik

RAČUNOVODSTVO

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:
Marijana Sučić, VŠS. ekonomist (zamjena za Dariju Šonc)

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI DJELATNICI
Ivanka Mandarić

Marija Kelava

EKONOMKA:
Jasna Šimrak

ODGOJITELJI DJEČJEG VRTIĆA  BUKOVAC :


Banjavčić Marijana, Baričević Ana, Beader Marta, Bituh Dirnbek Martina, Bošnjak Ivana, Carević Sanja, Celinšćak Željka, Cetina Radetić  Jasna, Cik Kobasić Josipa, Crnčić Snježana, Crnogorac Lidija, Cvetko Sever Martina, Čarapović Josipa, Čerčić  Katarina, Čičak Marica, Čoh Anica, Ćurković Ani, Dabić Katarina, Damjanić Ružica, Dodig Martina, Dragičević Alpeza Marcela, Đopar Maja, Đuroci Marcela, Fijan Petra, Gavran Katica, Glavinac Lidija, Gradinščak Ines, Hopek Brlek Katarina, Horvat Petra, Ivančić Ivanka, Jambrešić Valentina, Kajić Tanja, Kecerin Biljana, Korponaić Zrinka, Kosić Pleteš Ana, Kostanić Eva, Kovač Jurić Tatjana, Kukić Violeta, Lazić Ivana, Livaković Ivanka, Lukač Lidija, Mandić Tajana, Mamić Mirjam, Marić Iva, Mikulin Marina, Mioč Izabela, Moslavac Ivona, Mrđen Anna, Nekić Diana, Nikolić Gorana, Osić-Sadžak Snježana, Papeš Mihaela, Pavleković Alenka, Perus Mario, Pintarić Lidija, Pintz Dubravka, Pofuk Anđelka, Posavec Irena, Rade Monika, Ris Jasminka, Strgar Sara Giuliana, Škrpec Ana, Šlogar Ana, Šola Matea, Šošić Jelena, Štrukelj Margareta, Todorić Iva, Tolić Vesna, Turčić Nedeljko Tanja, Tuteković Tea, Varga Petra, Videc Blaženka, Vilić Mira, Vrbetić Danijela, Vukas Maja, Vuković Sanja, Zajec Silvia, Zubak Lucija, Zubak Martina, Žugec Danijela, Žulj Terezija, Gelemanović Petra, Luna Jurić, Klara Punjek, Romana Lazar Banić

 
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU:
Drmić Brigita, Jasmina Črnek, Vedrana Szalaj, Nikolina Brzica, Nikolina Tišljar, Nina Hmelaš, Dorotea Stankić, Tena Šimičić, Ana Čarapović

OSOBLJE KUHINJE:
Sanjica Kanižaj - glavna kuharica  
Anđa Bojčić, Senka Čuljak, Marica Balkić - kuharice
Androić Ružica, Holy Ines, Vuglovečki Lidija, Dragica Kostanjšek, Đurđica Kuren, 
Lukšić Zvjezdana (zamjena za Holy Ines), Spomenka Kalaj

SPREMAČICE:
Baričević Ružica, Butković Andreja, Čulum Đurđica, Frljak Božica, Gažić Ana, Isaković Martina, Maltarić Mirjana, Mrkonjić Mirjana, Sudar Ankica, Vojnić-Tunić Ivana, Cik Dubravka

PRAONICA RUBLJA:
Babok Ljiljana, Radečić Ivana

DOMARI - LOŽAČI:
Đopar Igor, Vacek Danijel

 

Ispiši stranicu