Program predškole

Program predškole jedan je od obveznih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom (prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, N.N. br.10/1997., 107/2007. i 94/2013) namijenjen djeci koja su polaznici Dječjeg vrtića Bukovac i djeci koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a nisu polaznici dječjeg vrtića.  Namijenjen je za djecu s prebivalištem u Gradu Zagrebu, te je obavezan i besplatan.
 

Program predškole za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Bukovac provodi  se od 1. listopada do 31.svibnja u trajanju od 250 sati godišnje, te se odvija tri puta tjedno od 16.30-19.00 sati na područnom objektu „Novi Bukovac“, (Kišpatićeva 12s, kod Hotela Rebro).  Program provode odgojiteljice  koje imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/1997.)  i propisima donesenim na temelju Zakona, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete  rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini. Usmjeren je na podizanje opće psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u školu.

Ispiši stranicu