Odgoj u vjeri

Program katoličko - vjerskog odgoja u našem vrtiću počinje 1991. godine kada smo roditeljima ponudili mogućnost vjeronauka u vrtiću i započeli s ostvarivanjem programa pod nazivom «Odgoj u vjeri».  

Godine 2003./2004. postojeće programe obogaćujemo uvođenjem programa katoličkog vjerskog odgoja. Program katoličkog vjerskog odgoja provodi odgojiteljica mentor Ivanka Ivančić  (na lokaciji Kišpatićeva 12s – Rebro), koja je stručno osposobljena i formalno educirana za provedbu programa. U redoviti program integrirani su elementi katoličko - vjerskog odgoja, gdje se indirektno, kroz igru, u djetetu potiče ljubav prema istini, dobroti i životu.   

Tako se na spontan i blag način, poštujući dječju prirodu, njeguje i duhovna dimenzija djeteta. Pažljivo osmišljeni poticaji i aktivnosti uče dijete ljubiti i poštovati sebe i druge, ujedno ga odgajajući za odgovornost prema cijelome svijetu.


Kroz program katoličko - vjerskog odgoja djeca povezuju događanja iz njihove neposredne stvarnosti (obitelji i vrtića) s događanjima vezanim uz liturgijsku godinu (vrijeme Došašća, Uskrs i sl.)


CILJEVI:
Senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugima i na poseban način prema Bogu.

ZADAĆE:
Pomoći djetetu da raste u povjerenju u samog sebe razvijajući tako svoju osobnost.
Zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu.
Omogućiti djetetu da igrom doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja i tradiciju hrvatskog naroda kojemu pripada.

Ispiši stranicu