Posebni program ranog učenja engleskog jezika

 Program se ostvaruje na sve tri lokacije:

Objekt Bukovac, Trnac 67

Objekt Bukovac na brijegu, Bukovačka cesta 221

Objekt Novi Bukovac, Kišpatićeva 12s

Skupine  polaze djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu.

Program provode odgojitelji predškolske djece s položenim minimalno B2 stupnjem engleskog jezika prema Europskom referentnom okviru, te edukacijom u području ranog učenja stranoga jezika.

Program se temelji na suvremenim spoznajama da je predškolska dob povoljno razdoblje za usvajanje stranog jezika. Stvaranjem uvjeta za učenje stranog jezika u predškolskoj dobi omogućuje se brže i lakše usvajanje čistog izgovora i intonacije, a pored toga pridonosi razvoju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja te spontanosti u izražavanju.

Program “I Speak English” predstavlja usvajanje engleskog jezika kroz igru, koji prvenstveno polazi od djeteta i njegovih potreba, a temelji se na razvojnim zadaćama koje su usmjerene na cjelokupni razvoj djeteta. Strani jezik se usvaja situacijski, spontano u svakodnevnim životnim situacijama kao i kroz specifične planski stvorene situacije. Djetetu se omogućuje zadovoljavanje njegovih potreba i interesa, razvoj socijalne kompetencije, autonomije za samostalno djelovanje i snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama.

Program je također usmjeren na njegovanje multikulturalnosti i običaja koji se približavaju djeci primjerenim i razumljivim sadržajima koji obuhvaćaju tradicionalne pjesmice, priče i običaje engleskog govornog područja.


Ispiši stranicu