Primarni desetsatni program

Primarnim desetsatnim programom obuhvaćena su djeca od navršene jedne godine života do polaska u školu. Primarni program je usmjeren na brigu o zdravlju te optimalno zadovoljavanje djetetovih potreba i poticanje rasta i razvoja u skladu s individualnim mogućnostima djeteta.


Takvim programom nastojimo da se dijete:
 

  • osjeća ugodno i sigurno, uspostavlja socio-emocionalne veze sa svojim odgojiteljima, s djecom u svojoj grupi i ostalim odraslim osobama u vrtiću. Nastojimo da razvija socijalne odnose i vještine i postepeno stječe osnove prosocijalnog ponašanja, razvija samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi.
  • razvija korisne, zdrave navike i ponašanja; stječe osnovna znanja o zdravlju, uspostavlja pozitivan i aktivan odnos prema sebi i svom okolišu.
  • osamostaljuje u zadovoljavanju svih svojih potreba
  • istražuje i uči kroz brojne igre, aktivnosti, teme i projekte, razvija sposobnost  mišljenja, pamćenja i zaključivanja.
  • ima brojne mogućnosti doživljavanja i izražavanja doživljenog kroz govor, pjesmu, ples, crtanje, slikanje, modeliranje, scensko izražavanje i sl.
  • obogaćuje vlastita iskustva kroz izlete u prirodu, posjete kazalištima, muzejima i drugim povijesnim i kulturnim institucijama.


U ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom posebna pažnja posvećuje se stvaranju djeci primjerene i poticajne sredine. Pod time podrazumijevamo organizacijske, prostorno-materijalne i komunikacijske uvjete za poticanje i podržavanje djetetovog rasta i razvoja. 


Ispiši stranicu