Skupina Zvončići - objekt Bukovac na brijegu


Engleski jezik u Montessori programu

mješovita skupina, djeca od 3 – 7 godina

Katarina Dabić, odgojitelj savjetnik, voditelj programa


U skupini Zvončići uz Montessori program provodi se i engleski jezk.
Odgojiteljica Katarina Dabić  stečeno obrazovanje obogatila je na dodatnim edukacijama, seminarima, radionicama za rad s djecom predškolske dobi.
Sama skupina obuhvaća djecu različitih dobnih granica,  interesa, vještina.

Cilj je programa prilagoditi različite sadržaje na stranom jeziku dječjoj dobi.

 
Kako djecu motivirati u razvijanju jezičnih vještina?
 
Motivacija se postiže stvaranjem poticajnoga okruženja, spontanom i ležernom komunikacijom na stranome jeziku uz poštivanje dječjeg interesa te postupnim usvajanjem jezika, koje je vezano za sve životne situacije u vrtiću (jutarnje okupljanje, individualni rad, rad u manjim grupama, zajednička aktivnost, boravak na otvorenome...)

Za  pomno planirane sadržaje i aktivnosti na engleskom jeziku djeca pokazuju veliki interes. Naime, sve aktivnosti na engleskom jeziku prate planirane sadržaje Montessori programa tako da je poveznica uvijek prisutna, što djeci uvelike olakšava shvaćanje i poimanje onoga što se radi. Za same teme odabiru su kvalitetne slikovnice, pripremaju i snimaju razni glazbeni brojevi na engleskom jeziku koji  prate određenu tematiku. 
Pripremljene su društvene igre, kraći poetski koncepti, lako pamtljivi i ritmični, te razni  didaktički sadržaji koji  uvelike olakšavaju rad u skupini.
Važno je  napomenuti i činjenicu da se uz individualni rad pomoću vježbi sa djetetom ostvaruje komunikacija na engleskom jeziku, jer u vježbama kroz
osnovnih 5 područja koristimo kartice, figurice, predmete koje istovremeno imenujemo i na hrvatskom i na stranom jeziku.

Svako dijete usvaja znanja na jedinstven način, stoga mu treba omogućiti da se razvija  tempom koji je usklađen s njegovom osobnošću. Uspješnost usvajanja engleskog jezika ovisi o bogatstvu i raznolikosti sadržaja koji im se nude.
Pritom je važno da u djeci probudimo i aktiviramo sva osjetila.


Numbers – counting

Counting spots – ladybug and her spots
Picturebook: How the Ladybug Got Her Spots
Song: One, two, three, four, five   jump!
Table game: Bees and Ladybugs

(TIC TAC TOE)                                            Emotions

Look at my face
Picturebook: The Feelings Book
Song: Can you make an angry face...
Game: Show me your happy face...
                                                  
 
 
 
Body parts

Where are yours legs?
Picturebook: These are my hands
Song: Head Shoulders Knees And Toes
Game TPR – Clap your hands, 
                      Stamp your feet                                          
                                     
                                                                                                              
                                                  
 

 

Farm animals

This is a cow, this is a pig...
Picturebook: Down on the Farm
Song: Let' s Go To The Farm
Table game: Bingo -   Farm fun  

 
 
 
 

 
 

Colors

What color is that egg?
Picturebook: White Rabbit's Color 
Book
Song: What' s Your favorite Color?

Floor game: Twister
                                  

Ispiši stranicu