Likovno-kreativna radionica - objekt Bukovac na bijegu

Mira Vilić, odgojitelj savjetnik, voditelj programa
                na lokaciji Bukovac na brijegu, Bukovačka cesta 221

Likovno – kreativna radionica započinje radom 1. ožujka 2021. godine.

Upisano je 21-no dijete iz vrtićkih skupina, što znači od 3 – 6.5 godina. Zbog većeg broja djece, radionica se realizira u dvije skupine, blok sat ponedjeljkom il utorkom u poslijepodnevnim satima.

U ovom kratkom razdoblju pratila sam dječji interes vezano za likovne tehnike i teme. Kroz razne vježbe vizualizacije svega onoga što ih okružuje, pokušavam djecu potaknuti da vizualiziraju , opažaju, opisuju stvari, predmete, živi svijet oko sebe.
Krećemo od samog sebe, sebe u prostoru,  moja omiljena boja, te nastavljamo s aktivnostima vezanim za boje ( boje oko mene).
Ispred dvorane gdje se održavaju radionice, na velikom panou izlažemo naše individualne i grupne radove.

Budući da kod djece pokušavam što više potaknuti njihovu maštu i kreativnost, nastavljamo s likovnim aktivnostima vezanim za motive poznatog naivnog slikara Ivana Rabuzina, npr.veliki, neobični cvjetovi i dr.

U prilogu su fotografije  izloženih radova, te djeca u samoj  likovnoj aktivnosti.
 


Ispiši stranicu