Skupina potencijalno darovite djece

 kraći program - dvije skupine potencijalno darovite djece
                               na lokaciji Bukovac, Trnac 67 i
                               Bukovac na brijegu – Bukovačka cesta 221


Voditelji skupina su odgojitelji s dugogodišnjim iskustvom rada s potencijalno darovitom djecom:

   Anna Mrđen, 
mag. ranog i predšk. odg. i obrazovanja,
   Marijana Banjavčić, mag. ranog i predšk. odg. i obrazovanja, odgojitelj savjetnik


Svako dijete je jedinstveno sa svim svojim specifičnostima osobnosti. Upravo te osobine ličnosti često puta u predškolskoj dobi predstavljaju otegotnu okolnost prepoznavanja potencijalne darovitosti. Odgojitelji često uočavaju djecu koja mnoge stvari rade prije, brže, uspješnije, bolje, drukčije.... i izdvajaju ih kao potencijalno darovite.
 


U predškolskoj dobi govorimo o potencijalnoj darovitosti jer neke uočene znakove darovitosti u toj dobi ne mogu se smatrati sigurnim pokazateljem darovitosti u kasnijoj dobi, i obratno izostanak značajki darovitosti u predškolskoj dobi ne znači da dijete neće kasnije pokazati izuzetnu darovitost u nekom području.  

Svaka skupina broji osam članova i sastaju se jednom tjedno u igraonici koja traje 90 minuta. 
  
U igraonici se provode aktivnosti i igre kojima širimo temeljna znanja i sposobnosti djece, s posebnim naglaskom na razvoj verbanih sposobnosti. Djeca se potiču da sami traže odgovore na postavljena pitanja koristeći različite izvore znanja.

    

Ohrabruje se kreativno i produktivno mišljenje  koje rezultira zanimljivim i originalnim rješenjima. 

      


Ispiši stranicu