Skupina Ribice - objekt Bukovac na brijegu

Fischchen - poludnevni program ranog učenja njemačkog jezika
                     u sklopu primarnog desetsatnog programa
                     na objektu Bukovac na brijegu, Bukovačka c.221

                     dobno mješovita skupina


Jasminka Ris, odgojiteljica
Terezija Žulj, odgojiteljica, voditeljica poludnevnog njemačkog programa


Kroz igru, druženje i komunikaciju prilagođenu dječjoj dobi djeca počinju s usvajanjem stranog jezika od najranijeg uzrasta.
Naglasak je na usvajanju njemačkog jezika u različitim situacijskim kontekstima. Rad je organiziran ili individualno ili u manjim grupama.
Kroz pjesmice, glazbu, stihove, priče, pokretne igre, brojalice, dijaloge, igru, djeca se potiču na usvajanje osnovnog vokabulara. Riječi i gramatičke strukture bliske su i prilagođene dječjem uzrastu. Pri tomu služimo se i raznovrsnim materijalima i pomagalima kako bismo djecu stimulirali na slobodno istraživanje i služenje njemačkim jezikom. Poseban naglasak stavljamo i na uređivanje prostora u kojem djeca borave kako bismo potakli njihovo zanimanje za njemački jezik. Sve aktivnosti koje se tijekom godine s djecom provode na hrvatskom (godišnja doba, blagdani, svečanosti) potom prolazimo na njemačkom jeziku. Istovremeno usvajanje istih sadržaja na dvama različitim jezicima pokazalo se iznimno uspješnim. Raduje nas da su sva djeca jako lijepo prihvatila program njemačkog jezika. Vidljiva je motiviranost za daljnji rad, navike slušanja i razumijevanja stranog jezika, kao i slušna osjetljivost, koju je moguće razviti jedino u najaranijoj dobi. 
 

Ispiši stranicu