Skupina Kapljice - objekt Novi Bukovac

Drops - Poludnevni program ranog usvajanja engleskoga jezika
              u sklopu 
 primarnog desetsatnog programa
              na 
objektu Novi Bukovac, KIšpatićeva 12s

              dobno mješovita skupina

Snježana Osić Sadžak, magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, odgojiteljica savjetnica, voditeljica likovno-kreativne radionice

Monika Gudlin, magistra pedagogije  i magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja,  voditeljica engleskoga programa

Specifičnost okruženja, različita kronološka dob i stalna potreba za osuvremenjivanjem odgojno obrazovne prakse bitne su premise od kojih se u skupini polazi pri planiranju sadržaja i aktivnosti. Stvaranje poticajnog okruženja u skupini te situacijsko učenje kroz interaktivnu igru i individualizirani pristup, stvaraju prilike u kojima djeca sama smišljaju teme kojima se žele „baviti“ u određenom vremenskom razdoblju. To smatramo najvećim postignućima pri valorizaciji svoga rada. Veliki senzibilitet djece za vizualno – likovno poimanje svijeta koji ga okružuje, podržan je od strane roditelja te 15 djece sudjeluje u radu “Likovne igraonice’ koju vodi matična odgajateljica iz skupine. Engleski jezik djeca uče iz svakodnevnih prilika u prostorima vrtića u kojima je okruženje djeci blisko, prepoznatljivo i u vezi sa stvarnim svijetom, a dodatno je obogaćeno poticajima za istraživanje. Učenje jezika kroz igru i svakodnevne prirodne životne situacije najbolji je način učenja jer stvara osjetilnu povezanost koja otvara vrata novim spoznajama.
U nastavku predstavljamo neke aktivnosti koje provodimo u našoj skupini, a koje osmišljamo i  provodimo prema interesima djece.
 
ČITANJE I PRIČANJE PRIČA NA HRVATSKOM I ENGLESKOM JEZIKU
U uvjetima brzog odrastanja i razvoja digitalnih tehnologija, djeci je i dalje nužno čitati i pričati priče. Time se kod njih potiče razvoj mentalnih sposobnosti, kao što su razvoj logičnog mišljenja i zaključivanja, bogati se rječnik,  govorne vještine i mašta. Čitanjem djeca jačaju koncentraciju i uče se disciplini. Kroz priče, djeca bolje shvaćaju svijet oko sebe, spoznju razliku između dobra i zla, razvijaju empatiju i toleranciju prema slabijima i drugačijima od sebe. Sve to pozitivno utječe na osvješćivanje vlastitog identiteta kod djece, a kasnije na definiranje njiovoga mjesta i uloge u demokratskom društvu.
U skupini je poseban naglasak stavljen na intrizično motivirane situacije, u kojima djeca imaju mogućnost slušati, dramatizirati i/ili pričati priče. Kontekst situacijskog učenja poticajan je i za spontano likovno i kreativno izražavanje na temu istih. Sve naše priče su stalno prisutne u skupini kroz lutke, kulise, plakate, likovne radove i kostime nastale preradom dječjih doživljaja i emocija nakon čitanja ili pričanja. Priče uvijek pričamo na engleskome i na hrvatskome jeziku, tj. jedna odgojiteljica u smjeni priča hrvatsku, a druga englesku verziju priče. Nakon što se djeca upoznaju s obje verzije priče i njezinim sadržajem, prema vlastitom afinitetu biraju medij kojim se žele izraziti (dramatizacija, pjesma, ples, likovnost). Ove godine su im posebno zanimljive bile priče „Crvenkapica/Little Red Riding Hood“, „Priča o prometnim znakovima/Story about the traffic signs“ te „Ježeva kućica/Hedgehog's Home“.

  • Crvenkapica/Little Red Riding Hood – Zajedno smo izradili lutku Crvenkapice, osmislili i ukrasili joj odjeću, pjevali pjesme o pojedinim likovima te smo, uz lutke drugih likova, poticali djecu na dramatizaciju. Maštu smo poticali zamišljanjem drugačijih krajeva priče i događaja.      


  • Priča o prometnim znakovima/Story about the traffic signs – Iskaširali smo maketu grada od odbačenih igračaka, izradili prometne znakove i popratne sadržaje, prometnice, pumpu, radionicu..
    Također smo napravili plakat s univerzalnim, najčešće korištenim, prometnim znakovima u različitim likovnim tehnikama.  

  • Ježeva kućica/Hedgehog's Home – Od prirodnina i otpadnog materijala, izradili smo ježevu kućicu te lik ježa. Audio zapis priče bio je poticaj za igre onomatopeje, imenovanje i likovno oblikovanje (modeliranje) šumskih životinja. Vodili smo se opisima iz priče kako bi prikazi bili što autentičniji.

   


UČENJE ENGLESKOGA JEZIKA KROZ TJELESNE AKTIVNOSTI

Tjelesne aktivnosti su temeljne aktivnosti u razvoju djeteta i prva karika u općem sustavu poticanja rasta i razvoja te su ključne u ranoj dobi. Zadatci tjelesnog vježbanja temelje se na mogućnosti poticanja tjelesnog rasta i razvoja psihomotoričkog sustava i opće funkcionalne sposobnosti organizma, a to se ostvaruje osmišljenim sistemom vježbi, igara, stvaranje navika za zdrav život ispravnim držanjem tijela. Zdrava, okretna, spretna i vješta djeca mogu lakše podnositi sve nedaće i teškoće života te mogu lakše obavljati svoje radne i društvene zadaće.

 

    


Kao skupina poseban naglasak stavljamo na tjelesne aktivnosti, koje ove godine, zbog epidemiološke situacije, provodimo na vanjskim prostorima vrtića, te kroz koje potičemo djecu na usvajanje engleskoga jezika.
Važno je svaku radnju imenovati na engleskom jeziku, kod čega posebno pomažu kratke recitacije i pjesmice poput „Walking, walking“, „Jump up high“ te korištenje uobičajenih fraza poput „Rise your arms/legs“, „Put your arms up/down“, „Turn around“, „Sit down/stand up“.

Time djeca automatski usvajaju i pojmove prostornih odnosa i uče ih imenovati na engleskome jeziku.
Djeca prvo usvajaju izraze tako što prepoznaju naredbe na engleskome jeziku, a kasnije su ih i sama sposobna koristiti. 


Ispiši stranicu