Skupina Medvjedići - objekt Novi Bukovac

    Bears - Poludnevni program ranog usvajanja engleskog jezika 
                   u sklopu primarnog desetsatnog programa
                 na objektu Novi Bukovac, Kišpatićeva 12s

                             poludnevni katolički vjerski odgoj 
                           

Ana Kosić Pleteš, mag.praesc.educ.,  voditelj programa 

Ivanka Ivančić, odgojitelj mentor, odgojitelj u vjeri

U pedagoškoj godini 2020/2021 unutar skupine Medvjedići, poludnevnog engleskog programa, zaživio je mali projekt “This is me”.
Već nekoliko godina smo uključeni u projekt „Škola za Afriku“ kroz koji želimo kod djece osvijestiti vrijednosti kojima svaki čovjek treba biti protkan, a to su pomaganje, dijeljenje, strpljivost, suosjećajnost i prihvaćanje. Kako bismo to ostvarili moramo biti otvoreni za različitost. Kultura različitosti je dio ljudske svakodnevice, pronalazimo ju u medijima, radnim mjestima i javnim ustanovama. Nerazumijevanje pripadnika drugačije kulture i etičke pozadine postaje razlog distanciranja među djecom. Tako smo uz pomoć raznih inspirativnih priča, pjesmica, igara s pjevanjem poticali djecu na prosocijalno ponašanje, ukazujemo im na važnost pomaganja, suosjećanja, osjećaja pripadnosti i prihvaćanja. Multikulturalno iskustvo se stječe učenjem stranih jezika, kontaktima s osobama iz različitih etničkih skupina, te putovanjem. Rano je učenje stranih jezika imperativ modernoga društva u kojemu živimo. Navedeni proces, osim usvajanju znanja neophodnih u budućem radu djece, pridonosi i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima. Rano učenje stranih jezika djeci omogućuje razvoj koji se očituje u prihvaćanju i poštivanju različitosti među ljudima te pridonosi potpunijemu i kvalitetnijemu odgoju.
Kroz igru, istraživanje i slikovnice na engleskom jeziku, pokušavamo djeci približiti kako je svako dijete jedinstveno,po čemu se razlikujemo, a ujedno imamo iste potrebe te kako da budemo samostalni i svoji- svaki na svoj način. Prateći potrebe i interes djece, djeca su kreirala i vodila projekt, a roditelji su se uključivali donošenjem različitih predmeta, materijala čime smo mogli oplemeniti kutiće i prostor dnevnog boravka.

Realizacija kroz aktivnosti:

  • “Continents” ; “ME on a map”

  • “My name”; Family name”;“My house”

  • “My body”; “Body parts”-poster

  • Mirror, mirror:What you see ?

  • “Emotions”; “Guess how do I feel?”

  • Birthday – person of the day

  • I can do it!

  • My rights


Ispiši stranicu