Skupina Bundeve - objekt Bukovac na brijegu

 Pumpkins - cjelodnevni program usvajanja engleskog jezika 
                        u sklopu primarnog desetsatnog programa na objektu Bukovac na brijegu, Bukovačka c.221

                     dobno mješovita skupina

Tatjana Kovač Jurić, odgojitelj mentor, voditelj programa
Ana Škrpec, odgojitelj, voditelj programa

   

Zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece  predškolska dob je najpovoljnije razdoblje za učenje stranog jezika. U to vrijeme djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju i široki raspon vokabulara na stranom jeziku.
Budući da današnje globalno okruženje pruža svakodnevni dodir s engleskim jezikom (televizija, internet, društveni mediji) pravilno usmjeravanje sadržaja koje spontano slušaju u svakodnevnom okruženju je od velike važnosti za pravilno usvajanje jezika u ranoj dobi.

   Naša skupina „Bundeve“- „Pumpkins“ dugi niz godina njeguje učenje engleskog jezika u skladu s komunikacijskim, psihološkim, emocionalnim i intelektualnim potrebama predškolskog djeteta. Odgojitelji Tatjana Kovač Jurić i Ana Škrpec su stekle dodatno jezično obrazovanje koje redovito proširuju i obogaćuju angažiranošću u različitim projektima i edukacijama usmjerenim prema usvajanju stranog jezika u ranoj dobi.

     
Skupina je mješovita, s djecom od 3 do 7 godina i s različitim iskustvima u izloženosti engleskom jeziku. U takvoj mješovitoj skupini mlađa djeca se osjećaju sigurno i zaštićeno a starija djeca razvijaju specifično samopouzdanje kroz brigu o mlađim članovima svoje okoline. Zbog različitih mogućnosti svakog djeteta, odgojitelji koriste kombinirano hrvatski i engleski jezik. Velika prednost je i samo vrtićko poticajno okruženje gdje djeca jezik usvajaju spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost i interakciju s drugom djecom i odraslima.


      

Bitno je naglasiti na samom početku je da djeca vrtićke dobi strani jezik ne uče, jednako tako ne uče ni boje, ni prostorne, vremenske i količinske odnose, ni analizu ni sintezu….Djeca u vrtiću strani jezik usvajaju, kao i sve ostalo, kroz igru.
Tek rođenom djetetu roditelji ponavljaju i opisuju svaku radnju dok dijete ne počne samostalno ponavljati. Upravo tako izgleda i usvajanje engleskog jezika kroz situacijsko učenje; sami pozdrav kod ulaska, pranje ruku, oblačenje, obuvanje, odlazak vani, opisivanje predmeta i pojava oko nas. Dijete sluša i polako povezuje riječi i fraze na engleskom jeziku s radnjama, stvarima i pojavama oko sebe.

 

   


        Total physical response (eng, skraćeno TPR) ili u slobodnom prijevodu „potpuni tjelesni odgovor“ je druga metoda koju koristimo kod usvajanja engleskog jezika. Temelji se na koordinaciji jezika i tjelesnog pokreta gdje gotovo svaku riječ ili frazu pratimo tjelesnim pokretom osobito u ranoj fazi usvajanja jezika. Djeca se vole kretati  a kroz pokret su potpuno angažirana. To im pomaže osobito pri učenju novih pjesmica na engleskom jeziku u kojima se pojedine fraze prate pokretom a kasnije se mogu uz pokret prisjetiti istih fraza u drugačijem kontekstu.
 

  

Jezični sadržaji koje usvajamo svrstani su u tematske cjeline: to sam ja, moja obitelj, moj dom, prijatelji, bliža okolina, priroda koja me okružuje, zanimanja i ljudi oko nas i sl.

     Znanja i vještine koje potičemo kroz rad u našoj skupini:

 • Učiti pozdrave, predstaviti se svojim imenom, reći svoju dob, predstaviti svoju obitelj (My name is…I'm 6…..My mother's name is…..)

 • Koristiti fraze potrebne u svakodnevnim situacijama, tražiti pomoć, zatražiti nešto (Can you help me, please… I'm going to wash my hands…Tie my shoes, plase)

 • Odgovarati na jednostavna pitanja ( What color is this?.... How many do you have?.... Would you like some more?)

 • Brojati na engleskom, imenovati boje, igračke i druge predmete koji nas okružuju

 •  Imenovati prostore u kući, vrtiću, naselju i gradu (My bedroom is small…. I live in Zagreb…I love cinema...)

 • Upoznati nazive zanimanja na engleskom jeziku (My mother is a doctor… When I grow up I will be….)

 • Upoznati znamenitosti i običaje zemalja engleskog govornog područja
   

    

Svake godine posebno obilježavamo Halloween, Thanksgiving Day i StPatrick's Day te u naše aktivnosti uključujemo i druge skupine vrtića kroz zajedničke igre, predstavljanje naše skupine, običaje kao što su Trick or treat, Treasure hunt, Giving thanks i sl.
 

  


Niz godina sudjelujemo i u programu ''Say Hello to the World'' koji nam omogućuje on line komunikaciju s djecom iz drugih država i gradova. Do sada smo se upoznali s djecom iz Slovenije, Velike Britanije, Latvije a ove godine smo počeli suradnju s dječjim vrtićem iz Litve.

 

Na taj način obogaćujemo vlastita iskustva, saznajemo zanimljivosti o drugim državama a i proširujemo znanje o našem gradu i našoj državi te ih predstavljamo drugima.
Tako smo uočili da se samopouzdanje podiže na višu razinu a motiviranost za govorenje engleskog jezika se pojačava. U jednoj od tih suradnji imali smo i posjet djece iz Ljubljane našem gradu i našem vrtiću što je bio doživljaj za pamćenje.

 

  

Trudimo se svakodnevne sadržaje i aktivnosti planirati uvođenjem novih, zanimljivih i aktualnih tema. Često radimo projekte kojima proučavamo određena područja za koja najčešće djeca daju inicijativu a mi ih potičemo na produbljivanje interesa nudeći odgovarajuće i zanimljive sadržaje. Uvijek pazimo da u sadržaje uvedemo i dimenziju ekološke svjesnosti koja je u današnje vrijeme neizbježna. Sve aktivnosti su popraćene odgovarajućom razinom engleskog jezika.
 

  


      Samo neki od projekata koje smo radili:

 • Svijet mašte ( bajke, zmajevi, patuljci, vile..)

 • Davno nestali svijet dinosaura

 • Nastanak života (kroz rast biljke, kako se rađaju životinje)

 • Gljive- nešto korisno i nešto opasno

 • Interkulturalizam Put oko svijeta -projekt koji se trajno provlači kroz naš rad

 • Kampiranje- približavanje prirodi

   Sama djeca kroz komunikaciju, svoje interese i potrebe nas dalje vode u kreiranju novih aktivnosti i sadržaja. Kroz njih i mi smo svakim danom bogatiji.  
  
Ne smijemo zaboraviti da svako dijete ima svoj razvojni put na kojem ga ne smijemo požurivati nego mu dati veliku podršku ne samo okoline u vrtiću nego i roditelja koji uvelike sudjeluju u uspješnosti usvajanja stranog , u ovom slučaju engleskog jezika. 


Ispiši stranicu