Program kreativno-likovnog izričaja

Odrastanje i život u društvu brzih promjena, u sustavu institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja, traži stalno propitivanje kvalitete u strategijama prenošenja znanja i vještina na djecu. Današnji, moderan teorijski pristup propisan je Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i utemeljen na humanističko – razvojnoj koncepciji Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Prema njemu, dijete je cjelovito biće i stoga je nužno rano djelovanje na razvoj njegovih kompetencija koje će mu kasnije koristiti u cjeloživotnom učenju.

Kulturna svijest i izražavanje kompetencija je koja naglašava važnost poticanja različitih oblika umjetničkog izražavanja i stvaranja kod djece i polazišni je okvir ovog programa. Program je multidisciplinaran, kroz njegovu realizaciju razvijaju se ostale kompetencije i tako djeluje na sva područja dječjeg razvoja. Prema stručnoj literaturi, kreativnost je usko povezana s razvojem divergentnog mišljenja (Škrbina, 2013) stoga je za očekivati da će se polaznici ovog programa ostvariti u domenama tjelesnog, intelektualnog, spoznajnog razvoja te razvijati pozitivnu slike o sebi. Nadalje, zaključci sa zadnje Svjetske konferencije o umjetničkom odgoju godine pretpostavljaju paradigmu da društvo 21.-og stoljeća traži kreativne, fleksibilne i inovativne pojedince te se i odgojno obrazovne ustanove trebaju prilagoditi takvim, promjenjivim uvjetima (UNESCO). Opravdanost nuđenja ovog programa roditeljima naslanja se i na činjenicu da će sadržaji koji će se nuditi polaznicima, prostor i metode rada biti poticajne i atraktivne što je nemoguće osigurati u uvjetima Primarnog programa.

Ciljevi Programa definirani su i prilagođeni prema Vrijednostima NKROO-a. Uz poticanje cjelovitog razvoja djeteta, ponajviše prirodne kreativnosti i stvaralaštva usmjereni su i na unapređivanje odgojno obrazovne prakse općenito, jačanju partnerstva s roditeljima, užom i širom zajednicom. Etapama u  radu, koje vode ostvarenju ciljeva, modelira se i obogaćuje Kurikul Ustanove.

Iz ciljeva  proizlaze  specifične zadaće. Zajedničko im je, da  kroz medij likovnosti potiču razvoj različitih kompetencija kod djece. 

Kraći program kreativno-likovnog izričaja provodi 
se na tri lokacije. 


Ispiši stranicu