EKO grupa Bukovac

 

Potrebno je djecu vratiti u prirodu koja će u njoj stvoriti i razviti ljubav prema sebi i drugima, te će odrastanjem u prirodi i s prirodom postati ljudi koji će ravnopravno sudjelovati u stvaranju sretnog života.
 Svako dijete i svaki čovjek svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji nam omogućuje skladan rast i razvoj.
Ovo temeljno pravo djeci je zagarantirano u konvenciji o pravima djeteta.

 
Utjecaj na djetetovu svijest o poštivanju prirode i okoliša imaju isključivo odrasli ljudi koji su djeci model.

Djeca uče uz neposredan i osobni dodir s ljepotom i raznolikošću prirode te tako i stvaraju ljubav i poštovanje prema istoj.

 
Kroz različite aktivnosti i projekte koje provodimo s djecom stvaramo ekološki osjetljivu djecu koja će razviti ljubav prema prirodi, te će postati odgovorni građani koji će sudjelovati u zaštiti svojeg okoliša.
 

Ciljevi EKO grupe:
 

1. Promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece o potrebi i načinu očuvanja okoliša

2. Poticati razvoj ekološke osjetljivosti

3. Razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću, obiteljskom domu i neposrednom okruženju

4. Prenijeti ljubav prema prirodi i očuvanju planete. 
Mali čuvari prirode naše Eko grupe:
 
Leptirići
Pahuljice
Pčelice
Žirafe 

Suradnja s roditeljima
Razvijajući ideju o Eko grupi u našem vrtiću planirali smo potaknuti aktivno uključivanje roditelja u grupu kroz radionice, akcije, sajmove i druženja. Sada ponosno možemo reći da su roditelji ravnopravni članovi naše Eko grupe jer svojim idejama, trudom, željom i radom obogaćuju naš prostor za igru istraživanje i učenje.
 
   
 
Priznanje

  
 
Humanitarne i Eko akcije
  
 

Pripremila:
Blaženka Videc, odgojitelj mentor
(skupina Žirafe)


Ispiši stranicu