Anketa za roditelje - Prisutnost djece u DV Bukovac od 1. lipnja

Dragi roditelji,

Molimo Vas da ispunite anketu Prisutnost djece u DV Bukovac od 1. lipnja najkasnije do srijede 27. svibnja (do kraja dana) radi što bolje organizacije rada i planiranja obroka. Anketu ne ispunjavaju roditelji čija su djeca već u Vrtiću.

VAŠ DV BUKOVAC!


 ------------------------------------------> ANKETA <--------------------------------------------

Ispiši stranicu