Program za potencijalno darovitu djecu

 Susrećući se s problemima u radu s darovitom djecom u redovitom programu i nemogućnosti adekvatnog odgovora na njihove potrebe, Dječji vrtić Bukovac od 2006. godine provodi kraći program rada s darovitom djecom. Trenutno se program odvija na lokaciji Bukovac i Bukovac na brijegu te broji ukupno 20-tak djece u dobi od 5 do 7 godina.
 
Dugoročni ciljevi programa:
 
1. Poticati maksimalni razvoj djetetovih potencijala u svim aspektima razvoja, uz poštivanje individualnosti djeteta.
2. Razvijanje samostalnih mogućnosti darovite djece za poticanje vlastitog razvoja i sposobnosti rješavanja problema.
3. Razvijanje “mreže” kontinuiranih mjera za sustavno stimuliranje razvoja darovitog djeteta.
 
Kratkoročni ciljevi programa:
 
1. Zadovoljiti specifične odgojno-obrazovne potrebe darovite djece  u bogatijem i stimulativnom prostoru odgojne skupine.
2. Identificirati darovitu djecu.
3. Senzibilizirati odgajatelje na karakteristike i ponašanja darovite djece.
4. Prevencija poremećaja u ponašanju darovite djece.
5. Edukacija odgajatelja za primjenu načela diferencijacije programa i individualizacije pristupa u skupini.
6. Edukacija odgajatelja za obogaćivanje aktivnosti u vrtiću putem poticanja kreativnosti, te izraženih interesa i talenata.
7. Suradnja s roditeljima darovite djece u prepoznavanju i zadovoljavanju posebnih potreba ove skupine djece.
8. Suradnja s vanjskim institucijama u svrhu poduzimanja mjera u vezi darovite djece.
 
 
 Ciljana skupina:
 
- Potencijalno darovita djeca polaznici Dječjeg vrtića „Bukovac“ u dobi od navršene pete godine života do polaska u školu.
- Odgajatelji djece u odgojno-obrazovnim skupinama u kojima se nalaze potencijalno darovita djeca.
- Roditelji potencijalno darovite djece.
 
 
Identifikacija potencijalno darovite djece:
 

  • uočavanje potencijalno darovite djece: odgajatelji i stručni suradnici prikupljaju i analiziraju podatke o karakterističnim oblicima ponašanja djece, uključivanju, interesima, uratku na primijenjenim vježbama za poticanje kreativnog mišljenja i sl.
  • identifikacija: odgajatelji daju procjenu uočene potencijalno darovite djece uz pomoć posebne liste procjena (Liste za procjenu ponašanja svojstvenih darovitom djetetu)
  • psihodijagnostička procjena uočene i nominirane djece (testovi sposobnosti; test kreativnosti)
  • analiza dječjih uradaka na primijenjenim vježbama za poticanje kreativnog mišljenja
  • procjene i mišljenje roditelja uz sve značajne podatke iz obiteljske anamneze relevantne za «dopunjavanje slike» o darovitom djetetu
 Provoditelji programa:
 
-educirani odgajatelji i članovi stručnog tima
-ravnateljica
 
 

 
 
 


Ispiši stranicu