Članovi upravnog vijeća D.V. Bukovac

 
1. Anđelka Pofuk, predsjednica

2. Iva Todorić, predstavnik roditelja

3. Bojan Petovari, predstavnik Osnivača

4. Nikolina Sivec, predstavnik Osnivača

5. Petra Hrašćanec, predstavnik Osnivača

Ispiši stranicu