Vrtić u bolnici

 
(Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb)
 
Vrtić u bolnici započeo je s radom 23. svibnja 2007. godine kao područno odjeljenje Dv Bukovac na pedijatrijskom odjelu KBC Rebro. 
Odgojno – obrazovni rad u programu „Vrtić u bolnici“ definiran je vrstom bolesti, učestalošću boravka u bolnici, mogućim funkcionalnim poteškoćama vezanim uz pokretljivost i sposobnost učenja, te organizirane medicinske skrbi u bolnici, a nastoji se kod djece osigurati osjećaj sigurnosti i povezanosti s primarnom sredinom.
 
Zbog specifičnog bolničkog okruženja i razvojnih potreba djece važan je holistički pristup u rješavanju poteškoća vezanih uz bolest i liječenje pa su osnovni ciljevi programa:
  • omogućiti normalan rast i razvoj djeteta
  • smanjiti moguće poremećaje koji mogu nastati zbog hospitalizacije i priprema djece za dijagnostičke i terapijske postupke

Klinika za pedijatriju KBC Zagreb je otvorenog tipa što roditeljima omogućava boravak s djecom. Rad u Vrtiću u bolnici odvija se tijekom cijele godine. Ovaj program slijedi sve sadržaje suvremenog kurikuluma i Vrtić u bolnici je u pravom smislu riječi otvoren, fleksibilan te mjesto gdje se dijete osjeća sigurno, sretno i zaštićeno.

Ispiši stranicu