Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bukovac su:
      1. Anđelka Pofuk, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Bukovac
      2. Katarina Talijan, članica, predstavnica roditelja
          e-mail:  dvbukovacpredstavnikroditelja@gmail.com
      3. Bojan Petrovari, član, predstavnik Osnivača
      4. Petra Hrašćanec, članica, predstavnica Osnivača
      5. Nikolina Sivec, članica, predstavnica Osnivača


Predstavke i prijedloge od interesa za rad Dječjeg vrtića, građani mogu putem elektroničke pošte upravnovijece@vrtic-bukovac.hr proslijediti na razmatranje članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bukovac.
Dječji vrtić Bukovac, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća te vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad te broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Fizičkim osobama i predstavnicima pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bukovac pod uvjetom:

  • da svoj dolazak najave vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice
         ​na e-mail vrtic-bukovac@zagreb.hr

Uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona zbog dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad
  • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica
  • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja
  • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić Bukovac nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona.


Ispiši stranicu