RASTIMO ZAJEDNO PLUS

Program radionica  RASTIMO ZAJEDNO PLUS namijenjen je roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života.
Sastoji se od jedanaest konceptualno i tematski povezanih dvosatnih radionica koje provodi posebno educirani voditeljski tim.

Zašto „Rastimo zajedno Plus“? 

Roditelj djeteta s teškoćama u razvoju u svom roditeljstvu ima mnogo „dodataka“ – proživljava više strepnje i stresa, više izazova i pobjeda i treba više informacija, više razumijevanja, više stručnog rada, više brige društva. Svi ti „dodaci“ nazvani su „plus“. Stoga su ove radionice namijenjene osnaživanju roditelja da bi njihov dodatak roditeljstvu koje žive imao pozitivan predznak.
Svrha programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno Plus“  (kao i programa Rastimo zajedno) je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta.

Glavni cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima:
• razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo,
• upoznaju bolje sebe kao roditelja i
• prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive,
• kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu te
• doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Na radionicama sudjeluje 8-12 roditelja, a koristite se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti.
Kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na različitim zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama.
Radionice provode zaposlenice DV Bukovac, educirane voditeljice Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno Plus“ – defektologinja Ana Pavlek, odgojiteljica Violeta Kukić 

POZIVAMO VAS NA RADIONICU više o prijavama i radionicama pročitajte ovdje

 

Ispiši stranicu